Vodní dílo Dalešice a blízké okolí

Vodní dílo Dalešice se nachází jihovýchodným směrem od městě Třebíč na řece Jihlavě. Stometrová sypaná hráz přehrady je nejvyšší hrází v České Republice a druhou nejvyšší svého druhu v Evropě. U paty hráze se nachází přečerpávací elektrárna osazena čtyřmi soustrojí s reverzními Francisovými turbínami. Celkový objem nádrže je 127 mil. m3 a její hlavní využití kromě regulace vody při povodních je zásoba technologické vody pro nedalekou jadernou elektrárnu Dukovany.

V okolí nádrže se nachází několik turisticky zajímavých míst jako je například Wilsonova skála a nebo nedaleká jaderná elektrárna Dukovany.

Mohlo by vás zajímat