Vodní dílo Sedlice v černobílém

Vodní dílo Sedlice postavené v letech 1921 a 1927 slouží jako akumulační nádrž pro výrobu špičkové energie v nedalé elektrárně Sedlice. Hráz je vystavena z lomového kamene s výškou 22,7 metrů, délkou 118 metrů v koruně a celkovým objemem nádrže 2,22 mil. m3. Voda z vodního díla je přiváděna do elektrárny přes vtokový objekt na levém břehu a dále pomocí štoly a ocelového přivaděče, který lze vidět přímo u elektrárny Sedlice.

Mohlo by vás zajímat